Thursday, September 29, 2016

Degelijk stemadvies? [Dutch]


In het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij staat de volgende curieuze zin:  "Een vrijzinnig geluid is een zuiver geluid. [..] Muziek is goed voor de gezondheid van de mens, maar dan wel met de goede natuurlijke grondtoon van 432 Hz."

Wat klopt daar van? Kan een stemtoon natuurlijk zijn? Wanneer is muziek  vals? En waarom vinden mensen dat zo belangrijk? Waar de één het verschil tussen 10 trillingen per seconden weet te relativeren, heeft het voor een ander een genadeloze impact. (For a discussion in English, see here).

De kostgangers maakte een mooie podcast over dit onderwerp. De uitzending kwam tot stand in samenwerking met studenten Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En met steun van het Mediafonds.

Zie website Kostgangers en iTunes.

Thursday, September 08, 2016

Wat is het nut van een afgekeurd onderzoeksvoorstel? [Dutch]

Illustratie: Marc Kolle

"Schrijven van onderzoeksvoorstellen kost te veel tijd” kopte het NRC Handelsblad afgelopen week naar aanleiding van het verschijnen van de resultaten van een enquête van het wetenschappelijk bureau van de SP. Een meerderheid van de bevraagde wetenschappers blijkt zo’n twintig procent van de werktijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen te besteden, met, zo wordt gemeld, weinig kans van slagen. Zonde van de tijd, lieten veel respondenten weten.

Onzin natuurlijk. Volgende week in Folia Magazine een reactie...

Tuesday, September 06, 2016

Want to join MCG in Amsterdam with a research fellowship?


The European Commission and the Dutch Science Foundation (NWO) offers several fellowship opportunities for young researchers. See website for more information.